2014 წლის 28 – 29 თებერვალს გაიმართაშეხვედრებიქ. ქუთაისსადაქ. ზუგდიდშითემაზე: „ადგილობრივითვითმმართველობა: არსებულირეალობადამომავალიშესაძლებლობები“. შეხვედრასესწრებოდადევნილიმოსახლეობა,...

Read More