მრგვალი მაგიდა თემაზე: "რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები და კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში"

17 დეკემბერს, 13 საათზე ქ. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში „კავკასიური სახლისა“ და „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის“ ორგანიზებით გაიმართება მრგვალი მაგიდა:

რეგიონულიუსაფრთხოებისგამოწვევებიდაკონფლიქტებისამხრეთკავკასიაში

მომხსენებლები:

არჩილ გეგეშიძე - პოლიტიკის ანალიტიკოსი

ბექა ბაჯელიძე - (IWPR) კავკასიის პროგრამის დირექტორი.

ლეილა სულეიმანოვა - აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი.

შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდება ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ კონფლიქტებზე, ასევე ყარაბახის კონფლიქტზე, როგორც დღეისათვის არსებული სიტუაციის, ასევე რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევების კუთხით.

დისკუსიატარდებაპროექტის "სამხრეთკავკასიაშიმშვიდობის, უსაფრთხოებისადასტაბილურობისახალიარქიტექტურისფორმირება’’ ფარგლებში, რომელიცხორციელდებადიდიბრიტანეთისმთავრობისფინანსურიმხარდაჭერით