პროექტი დონორი პერიოდი ბიუჯეტი
Reconnecting Professionals - Confidence through Culture and Science COBERM 6016-2018 11620 $
Project Title Deepening confidence and professional relations through the education and protection of cultural heritage COBERM March- October 2018 63450 $
Revitalizing dialogue processes through engaging young professionals in collaboration with Caucasian) UK Government 01.05.2015 - 30.03.2016 30,530.00 GBP
Reconstruction of Professional Relations and Confidence through Science UK 01.10. 2015 - 03.2016 18, 180 GBP
Synergy – Strengthening the political participation of IDPs in Georgia UK Foreighn and Commonwealth Office, DFID 01.04.2013 -31.03.2014 79990 GBP
Increasing government accountability in zones of conflict through public participation in policy making UK Foreign and Commonwealth Office, DFID 01.04.2010-3.03.2013 280000 GBP
Synergy – Raising the profile of IDPs during elections in Georgia UK Embassy in Georgia 01.07.2012-31.10.2012 14990GBP
Quick responce and advocacy of IDP`s Interests through cooperation EWMI-GPAC 01.03.2011-31.07.2011 14970 USD
New Government, New Strategy-new opportunities for Peace UK DFID through Conciliation Resources 01.04.2013 - 3.03.2014 34000 GPB
Synergy – Raising the profile of IDPs during elections in Georgia UK Embassy in Georgia 01.07.2012-31.10.2012 14990GBP
Increasing government accountability in zones of conflict through public participation in policy making UK Foreign and Commonwealth Office, DFID 01.04.2010 – 31.03.2013 280000 GBP
Empowering grassroots youth negotiators for human security and conflict prevention Nonviolent Peace force 01.11.2012 – 31.01.2012 4200 (პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 67 470)
Rapid Response and Advocacy of Internally Displaced Persons' (IDP) Interests through Cooperation EWMI-USAID 01.03.2011-31.07.2011 10,200 GBP
აქტიური ახალგაზრდობა - წარმატებული თემის საწინდაწი ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო 01.07.2012 – 31.12.2012 $ 24,974