„ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა“ და კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ -„კავკასიური სახლის“ ორგანიზებით 27 ივნისს, სასტუმრო „Holyday Inn“ გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით: „ქართულ-ოსურიურთიერთობები:...

Read More

2015 წლის 23 აპრილსნაციონალიზმისადაკონფლიქტებისკვლევისინსტიტუტის, დევნილთაარასამთავრობოორგანიზაციებისქსელ „სინერგიის“ დასაქართველოსსახალხოდამცველისაპარატისორგანიზებითგამართაშეხვედრათემაზე: “...

Read More

2015 წლის 14 – 22 აპრილს ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტიუტის თანამშრომელი ელიკო ბენდებიანი, კავკასიური სახლის წარმომადგენელი გიორგი კანაშვილი, მაია ურუშაძე და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გოგა აფციაური...

Read More

2014 წლის 25–27 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა საქართველოს დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ „სინერგიის“ წევრებისა და აზერბაიჯანის დევნილთა ქსელის პარტნიორული შეხვედრა.  შეხვედრა მიზნად ისახავდა ქსელის...

Read More

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) და დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ „სინერგიას“ ორგანიზებით შაბათს, 20 სექტემბერს ქ. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი...

Read More

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) პროექტის „სინერგია - დევნილთაგაძლიერებამონაწილეობისადათანამშრომლობისგზით“ ფარგლებში." „ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „საუნჯე“, რომელიც...

Read More

2014 წლის  28 – 29 თებერვალს  გაიმართა შეხვედრები ქ. ქუთაისსა და ქ. ზუგდიდში  თემაზე: „ადგილობრივი  თვითმმართველობა: არსებული რეალობა და მომავალი შესაძლებლობები“. შეხვედრას ესწრებოდა დევნილი მოსახლეობა, აფხაზეთის...

Read More

2014 წლის 10-12 მარტს გაიმართა, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის "სინერგია"-ს გასვლითი სამუშაო შეხვედრა. ქსელის წევრებმა შეაჯამეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული...

Read More

2014 წლის 28 – 29 თებერვალს გაიმართაშეხვედრებიქ. ქუთაისსადაქ. ზუგდიდშითემაზე: „ადგილობრივითვითმმართველობა: არსებულირეალობადამომავალიშესაძლებლობები“. შეხვედრასესწრებოდადევნილიმოსახლეობა,...

Read More