17 დეკემბერს,ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა და „კავკასიური სახლის“ ორგანიზებით ქ. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა მრგვალი მაგიდა: „რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები და...

Read More

17 დეკემბერს, 13 საათზე ქ. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში „კავკასიური სახლისა“ და „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის“ ორგანიზებით გაიმართება მრგვალი...

Read More

ყოველწლიური „ სამშვიდობო პრემია ახალგაზრდა ქალებისათვის კავკასიაში“ წელს ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელს ელიკო ბენდელიანს გადაეცა. დაჯილდოვების ცერემონია, 7 სექტემბერს ქ. ერევანში...

Read More

„ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა“ და კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ -„კავკასიური სახლის“ ორგანიზებით 27 ივნისს, სასტუმრო „Holyday Inn“ გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით: „ქართულ-ოსურიურთიერთობები:...

Read More

2015 წლის 23 აპრილსნაციონალიზმისადაკონფლიქტებისკვლევისინსტიტუტის, დევნილთაარასამთავრობოორგანიზაციებისქსელ „სინერგიის“ დასაქართველოსსახალხოდამცველისაპარატისორგანიზებითგამართაშეხვედრათემაზე: “...

Read More

2015 წლის 14 – 22 აპრილს ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტიუტის თანამშრომელი ელიკო ბენდებიანი, კავკასიური სახლის წარმომადგენელი გიორგი კანაშვილი, მაია ურუშაძე და რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გოგა აფციაური...

Read More

2014 წლის 25–27 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა საქართველოს დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ „სინერგიის“ წევრებისა და აზერბაიჯანის დევნილთა ქსელის პარტნიორული შეხვედრა.  შეხვედრა მიზნად ისახავდა ქსელის...

Read More

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) და დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ „სინერგიას“ ორგანიზებით შაბათს, 20 სექტემბერს ქ. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი...

Read More

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის (ISNC) პროექტის „სინერგია - დევნილთაგაძლიერებამონაწილეობისადათანამშრომლობისგზით“ ფარგლებში." „ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „საუნჯე“, რომელიც...

Read More