შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის ელჩთან

  • 2014 წლის  28 – 29 თებერვალს  გაიმართა შეხვედრები ქ. ქუთაისსა და ქ. ზუგდიდში  თემაზე: „ადგილობრივი  თვითმმართველობა: არსებული რეალობა და მომავალი შესაძლებლობები“.
  • შეხვედრას ესწრებოდა დევნილი მოსახლეობა, აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურების ადგილობრივი  წარმომადგენლები  და ადგილობრივი მთავრობის წევრები.