გასვლითი სამუშაო შეხვედრა

2014 წლის 10-12 მარტს გაიმართა, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის "სინერგია"-ს გასვლითი სამუშაო შეხვედრა. ქსელის წევრებმა შეაჯამეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი “სინერგია – დევნილთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერება საქართველოში” .
შეხვედრა ზეგანხილულ იქნა, რეგიონებში არსებული სიტუაცია, ცვლილებები და სიახლეები დევნილთებთან მიმართებაში. ქსელის წევრების მიერ მოხდა, ქსელური მუშაობის გამოცდილების ანალიზი და ახალი გამოწვევებისა და ტენდენციების მიმოხილვა.
შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის თანამშრომლებმა.