გასვლითი სამუშაო შეხვედრა კახეთში

პროექტის "ახალგაზრდული ინიციატივები მშვიდობისათვის" ფარგლებში, კახეთში სასტუმრო "შატო მერეში" ახალგაზრდული ქსელის გასვლითი სამუშაო შეხვედრა გაიმართლა.

შეხვედრაზე მიმოხილულიქნა მიმდინარე აქტივობები და დაიგეგმა სამომავლო ნაბიჯები. 

 პროექტის “ახალგაზრდული ინიციატივები მშვიდობისათვის” ფარგლებში რომელიც ხორციელდება ბრიტანული ორგანიზაცია „შერიგების რესურსებთან“ თნამშრომლობით და მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ლიდერების ცნობიერების და ჩართულობის დონის ამაღლების ხელშეწყობას მშვიდობის მშენებლობის საკითხებში.