თბილისი და ცხინვალი, სუვერენული საქართველოს ფოლკლორული ხედვები


დავით ჯიშკარიანის
ნაშრომი "თბილისი და ცხინვალი, სუვერენული საქართველოს ფოლკლორული ხედვები" შეიქმნა პროეტის „ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროითი წრფივი (1989-2008): დოკუმენტები წარსულის გახსენებისა და ანალიზისათვის“ ფარგლებში თავმოყრილ ასობით დოკუმენტსა და საარქივო მასალაზე დაყრდნობით.

სრული ტექსტი იხ.http://isnc.ge/index.php/site/edition_detail/1/28