ხშირად დასმული შეკითხვები, ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროითი წრფივი (1977 - 2008წწ) ირგვლივ