თბილისი და ცხინვალი, სუვერენული საქართველოს ფოლკლორული ხედვები