თბილისი, ცხინვალი, მოსკოვი - ორი ათწლეული აგვისტოს ომამდე