კონკურსი პროექტში "სამშვიდობო განათლება ახალგაზრდებისათვის" მონაწილეობის მისაღებად