23 აგვისტო 1990 წელი. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გადაწყვეტილება საქართველოს სხვა რაიონებიდან სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში გადასახლების მსურველ მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების შესასწავლად. [გაზეთი `საბჭოთა ოსეთი~, # 170, 1990 წლის 8 სექტემ