2 ნოემბერი 1990 წელი. სამხრეთ ოსეთის საზოგადოება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების წინააღმდეგ. გაზეთი "советская Осетия" 7 ნოემბერი 1990 წელი