25 ოქტომბერი 1990 წელი. სამხრეთ ოსეთის მხარის კომენტარი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პოზიციაზე. გაზეთი "советская Осетия" 27 ოქტომბერი 1990 წელი