1990 წლის 8 სექტემბერი. "ადამონ ნიხასი" ახალგორის რაიონის ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ.