1990 წლის 6 სექტემბერი. "ადამონ ნიხასი" ახალგორის რაიონის ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ. გაზეთი "Советская Осетия", 6 სექტემბერი 1990 წელი