1990 წლის 6 სექტემბერი. ცხინვალის გაზეთში გამოქვეყნებული სტატია სამხრეთ ოსეთის თვითგამორკვევის უფლების თაობაზე. გაზეთი