1990 წლის 8 სექტემბერი. ცხინვალის გაზეთში გამოქვეყნებული სტატია სამხრეთ ოსეთის თვითგამორკვევის უფლების თაობაზე