2 ნოემბერი 1990 წელი. ქართულ-ოსური დაპირისპირების თავიდან აცილების მცდელობა სამხრეთ ოსეთის საზოგადოების მხრიდან. გაზეთი "советская Осетия" 31 ოქტომბერი 1990 წელი