1990 წლის 25 სექტემბერი. სამხრეთ ოსეთის მთავრობის მიმართვა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას. გაზეთი