ნაწილი 2 _ 10 აგვისტო 1990 წელი. სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს სესიამ მიიღო გადაწყვეტილება 1989-1990 წლებში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში რთული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაციის პერიოდში საბჭოთა სამართალდამცავი ორგანოებისა და თანამდებო